Naša činnosť zahŕňa širokú oblasť výroby reklamy a to:

Vnútorná reklama
- grafický návrh reklamy
- grafický návrh vašeho firemného loga, firemných tlačív, vizitiek
- laminované visačky, menovky

označenie vašej firmy - prevádzky
- informačný systém budov
- označení dverí, piktogramy
- čas predaja v prevádzkach
- plastické logá, texty na stenu
- realizácia výstav, výstavne panely
- lepenie fotografií ( stena, KAPA, KOMATEX )
- úprava skiel, dverí, výkladov pieskovacím efektom

Vonkajšia reklama
- reklamné tabule z rôznych materiálov
- reklamné banery s uchytením
- samostatné stojany s reklamou
- označenie predajní
- nápisy na výklady ( loga, texty, AKCIE )
- veľkoplošná tlač
- reklama na autá, kamióny ( tlač, texty )
- nálepky na bicykle, motorky, člny

Montáž vyrobenej reklamy podľa vašich požiadaviek.

Priaznivé ceny - krátka doba realizácie - záruka kvality.